СЪБИТИЯ

05.03.2021

Събиране на капачки 17.04.2021

Дата на провеждане: 17 Април 2021г.
Място на провеждане: Варна
Необходим брой доброволци: 50
01.03.2021

Маратон Варна 2021

Дата на провеждане: 09 Май 2021г.
Място на провеждане: Варна
Необходим брой доброволци: 100-150
01.07.2020
Доброволческо събитие - Освежи земята

Освежи Земята

Дата на провеждане: 05 Юли 2020г. от 10:00 до 17:00
Място на провеждане: центъра на Виница
Необходим брой доброволци: XXX-XXX
01.06.2020

Събиране на капачки 06.06.2020

Дата на провеждане: 06 Юни 2021г.
Място на провеждане: Варна
Необходим брой доброволци: 50
13.03.2020

Маратон Варна 2020

Дата на провеждане: 07 Ноември 2020г.
Място на провеждане: Варна
Необходим брой доброволци: 100-150